images1.persgroep.net

Experiment met tiny houses in de maak in Molenlanden

Molenlanden moet de komende drie jaar gaan experimenteren met ‘tiny-’ en ‘small houses’. Dat wil een meerderheid van de gemeenteraad. ,,Over vijf jaar staan er hopelijk een stuk of tweehonderd.’’

De fracties van SGP, Progressief Molenlanden, CDA én ChristenUnie – samen goed voor 17 van de 27 zetels in de raad – presenteren gezamenlijk een plan voor een ‘pilot’ met de kleine, duurzame woningen. ,,Zodat het mogelijk wordt om op korte termijn concrete projecten mogelijk te maken, in de vorm van tijdelijke vergunningen.’’

‘Niet alles in regels vastleggen’

Na drie jaar moet dan worden bekeken hoeveel initiatieven van de grond zijn gekomen, hoe deze zijn bevallen én welke worden verlengd. ,,We moeten nu niet eerst alles in regels vastleggen, maar gaandeweg ervaring opdoen en hiervan leren’’, zegt Bas de Groot, raadslid namens de SGP.

De partijen maken in hun zogenoemde initiatiefvoorstel onderscheid tussen ‘tiny houses’ – die zo veel mogelijk zelfvoorzienend zijn – en ‘small houses’. ,,Die zijn verplaatsbaar en kunnen mogelijk snel en tijdelijk worden ingezet om een acute of tijdelijke vraag op te vangen. Met name dit type is geschikt voor starters’’, schrijven ze.

Belangstelling groot

Volgens de politieke partijen is de belangstelling voor beide vormen van ‘kleine woningen’ overweldigend. ,,In Molenlanden zijn er zo’n vijftig mensen die hebben aangegeven op korte termijn er iets mee te willen’’, zegt De Groot, wiens partij vorig jaar samen met Progressief Molenlanden al eens een informatieavond hield over het onderwerp. ,,Over vijf jaar staan hier hopelijk zo’n tweehonderd tiny houses. Dat lijkt veel, maar zijn er in feite tien per kern in de gemeente. Dat moet te doen zijn.’’

Het plan van de vier partijen wordt naar verwachting komende maand besproken in de gemeenteraad. De Groot: ,,Nadat het voorstel is aangenomen, is het aan initiatiefnemers om met plannen te komen. En moeten we bij het verlenen van vergunningen ook met de provincie om tafel.’’

De fracties werken samen met Tiny House Drechtsteden, dat is opgericht om de belangen van toekomstige bewoners van de huisjes te behartigen. Eerder liet het college van burgemeester en wethouders van Molenlanden al weten positief te staan tegenover de wens van dat platform te kijken naar geschikte bouwlocaties. In Ottoland leidde dat bijvoorbeeld al tot plaatsing van een ‘tiny house’. 

Bron: AD

Deel dit bericht

Share on facebook