9d72b76b-8bd6-49d1-ab75-d13ac9659b98_thumb840

Molenlanders positief over tiny houses

molenlanden • Een grote meerderheid (65 procent) van de 443 deelnemers aan een enquête over tiny houses, ziet deze woonvorm als een goede (tijdelijke) oplossing om de woningnood in de gemeente Molenlanden aan te pakken.

Dat blijkt uit een enquête van Kontakt Mediapartners in samenwerking met Toponderzoek onder het burgerpanel TipMolenlanden. Aan het onderzoek namen 443 inwoners van Molenlanden deel. Een tiny house beschikt over maximaal 50 vierkante meter woonoppervlakte, is over het algemeen duurzaam en vaak zelfvoorzienend. Een van de mensen die een tiny house niet als oplossing zien, schrijft: “Stop de energie in het bouwen van normale woningen.”

Voor starters

Dertig procent van de respondenten zou ook best zelf in een tiny house willen wonen. Vaak wel met de kanttekening dat het vanwege hun gezinssituatie niet handig zou zijn. “Het lijkt me geweldig”, antwoordt iemand. “Maar mijn man niet en met drie kleine kinderen zitten er ook wel haken en ogen aan.” Veel van de mensen die de enquête invulden zien tiny houses als een goede woonvorm voor jonge mensen (starters).

Het belangrijkste voordeel van een tiny house vindt een meerderheid van de respondenten (61 procent) de duurzame opzet. Een ander groot voordeel vinden veel deelnemers (58 procent) dat het goedkoper is dan reguliere bouw en (51 procent) dat leven in een tiny house het mogelijk maakt om dichter bij de natuur te leven. Verder vindt 44 procent het een groot voordeel dat bewoners van een tiny house minder spullen aanschaffen. Ook schrijft iemand: “Omdat alles rondom wonen duur is, neemt een tiny house een bepaalde financiële druk/stress weg.”

Stad of platteland

De deelnemers aan de enquête is ook gevraagd wat ze een goede locatie zouden vinden voor tiny houses. De meerderheid (42 procent) vindt zowel de verstedelijkte Drechtsteden als de agrarische gebieden geschikt.

Anderen (19 procent) kiezen voor de Drechtsteden als geschikte locatie en 15 procent vindt juist de agrarische gebieden een goede omgeving. Als concrete locaties worden genoemd: De Put (Ottoland), Slingelandse Plassen (Goudriaan) en het ‘kippenbos’ aan de N214 bij Oud-Alblas.

Iemand schrijft: “Ik ben actief in het ontwikkelen en beheren van kleinschalige natuurgebiedjes als burgerinitiatief samen met anderen. Dit laat zich naar mijn idee goed combineren met tiny houses, mits de bewoners daarvan ook betrokken zijn bij die natuur. Een gemeenschap(je) van tiny-housebewoners zou de zorg voor de omringende natuur kunnen dragen. Dit kan ook gecombineerd met biologische groente/fruitteelt.” Ook genoemd: “Als aanleunwoning op eigen grondgebied.”

Geef je mening

De nieuwe gemeente Molenlanden heeft een burgerpanel, een initiatief van Kontakt Mediapartners. Iedereen vanaf 16 jaar kan via dit panel zijn of haar mening geven over actuele thema’s in de gemeente. Het Kontakt editie Alblasserwaard is hiervoor een samenwerking aangegaan met onderzoeksbureau Toponderzoek. Aanmelden is mogelijk op: www.TipMolenlanden.nl

Het burgerpanel telt inmiddels meer dan 600 leden. Intentie is om in 2019 te groeien naar 750.

Top onderzoek

Toponderzoek heeft in 70 gemeenten in Nederland burgerpanels ingesteld. De praktijk heeft al uitgewezen dat sommige onderzoeksresultaten worden meegewogen in de politieke besluitvorming. Dat betekent dat panelleden mede hun stempel kunnen drukken op besluitvorming. En juist dat maakt deelname aan het burgerpanel interessant en leuk. De panelleden kunnen ook zelf onderwerpen aandragen waarover zij geraadpleegd willen worden.

Bron: HetKontakt

Deel dit bericht

Share on facebook