TINY HOUSE DRECHTSTEDEN

EN OMSTREKEN

Economisch

Een huis produceert gemiddeld 10 ton aan CO2 uitstoot per jaar. Een Tiny House daarentegen produceert gemiddeld maar 0.9 ton.

Milieuvriendelijk

Tiny Houses zijn veelal gemaakt van gerecycled "bio-based materiaal" zoals hout, vlas en ander biologisch afbreekbaar- of recyclebaar materiaal. Daarnaast verbruiken ze veel minder bouwmaterialen en energie wat ze extra milieuvriendelijk maakt.

Kostbesparend

De kosten van een Tiny House kunnen heel verschillend zijn, afhankelijk van zelfbouw of laten ontwerpen en bouwen kunnen de kosten liggen tussen de €25.000 tot meer dan €80.000 Dit is echter nog altijd veel minder dan een gemiddelde huur- of koopwoning in Nederland.

Zelfvoorzienend

Wek elektriciteit op met zonnepanelen, vang regenwater op voor (drink) watervoorziening, filter grijs afvalwater en gebruik een compost toilet.

Micro House

Tiny House

Small House

Wat zijn Tiny Houses?

Tiny House – het is een begrip in Amerika, waar de Tiny House movement is ontstaan. Langzaam maar zeker begint ook Nederland kennis te maken met het fenomeen Tiny House. Maar er zijn nog veel mensen die nog nooit van de prachtige kleine huisjes gehoord hebben, en als je dan vertelt dat je in een Tiny House wilt wonen krijg je al gauw de vraag: Wat is dat?

De definitie van een Tiny House is voor veel mensen verschillend. De Tiny House Movement draait vooral om de filosofie: genoegen nemen met genoeg en een leven creëren dat draait om dat wat werkelijk belangrijk is. Hoeveel ruimte heb je nodig om prettig te kunnen leven zonder overtollige ballast? Dat verschilt per mens. Hoe kun je je woonsituatie zo gezond, milieuvriendelijk en vrijheidsbevorderend mogelijk inrichten op een manier die bij jou past? Door te wonen in een Tiny House creëer je ruimte voor het opbouwen van relaties, om de natuur in te trekken, ervaringen op te doen. Een Tiny House is een middel om het leven dat je wenst te realiseren, niet het doel op zich.

 

Algemene definitie:

Tiny Houses zijn primaire, volwaardige woningen op kleine schaal. Ze worden bewust gebouwd en bewoond vanuit de behoefte een meer eenvoudig leven te leiden, minder gericht op consumeren en met een kleinere ecologische voetafdruk. Bij het ontwerp en de bouw van de kleine woningen wordt slim gebruik gemaakt van ruimte en innovatieve technologieën. Een Tiny House is maximaal 50 , idealiter (deels) zelfvoorzienend, van goede kwaliteit en esthetisch gebouwd, functionerend als full-time bewoonde woning. Mobiel zijn is daarbij geen voorwaarde maar vaak een middel, volledig off-grid zijn is een mogelijkheid maar geen eis.

Off Grid = Zelf voorzienend. Geen aansluiting openbare nutsvoorzieningen zoals elektra/gas, water en riool.

 

Tiny, Micro en Small

Naast Tiny House worden ook de begrippen ‘Micro House’ en ‘Small House’ gebruikt.

Een Micro House is een nog kleinere mobiele woning die bij uitstek geschikt is om veel mee te reizen, bijvoorbeeld voor digital nomads. Een andere uitvoering van het Micro House is de flat-vorm. Flat-vorm Micro Houses kunnen bovenop elkaar worden gestapeld. Zodoende zijn zij zeer geschikt voor dichtbevolkt gebied, zoals centra van steden.

Een Tiny House op wielen kan wel verplaatst worden, maar is meestal niet gebouwd om mee te reizen.

Een Small House is groter dan een Tiny House (meer dan 50 m²)
maar nog steeds veel kleiner dan de gemiddelde woning dan wij die wij in Nederland kennen.

Er staan inmiddels zo’n 100 Tiny Houses in Nederland en dat aantal gaat alleen maar groeien. Er is onderzoek gedaan naar de Tiny Houses; de conclusie is gekomen dat tiny houses meer is dan een trend alleen: het is een blijvend fenomeen. Volgens Monique van Orden, schrijfster van het boek Tiny Houses – minder huis, meer leven heeft dit verschillende redenen.

 

Klimaatverandering

Ten eerste leven we in een tijd van klimaatverandering waarin mensen zich meer bewust zijn van de ecologische voetafdruk die ze achter laten. Door kleiner te wonen, verbruik je bijvoorbeeld minder energie. Daarbij zijn de Tiny Houses vaak off grid en worden ze gemaakt van biobased materiaal.

 

Economische crisis

Ten tweede heeft de economische crisis van 2008 ons behoorlijk op stang gejaagd. We willen niet meer de lasten van een hoge hypotheek in een woningmarkt, die blijkbaar elk moment in elkaar kan storten. We willen een huis dat we in één keer kunnen afbetalen of waar in ieder geval niet de helft van ons salaris heen gaat. Daarbij komt: minder huis is minder ruimte voor spullen, dus ook daar zit financiële winst. Winst die gestopt kan worden in ervaringen, want die lijken belangrijker te worden dan bezit. Het is niet voor niets dat consuminderen, ontspullen en minimalisme en duurzaamheid- dé trends van dit moment zijn. Waarbij komt dicht leven bij en in de natuur.

 

Vrijheid & onafhankelijkheid

De derde reden waarom we graag klein willen wonen, is eenvoudigweg omdat we vrij en onafhankelijk willen zijn. We willen niet langer dat de overheid en projectontwikkelaars voor ons bepalen hoe we moeten wonen. We willen het zelf bepalen. Een Tiny House kan je met behulp van een architect, een ontwerper of zelf helemaal ontwerpen naar jouw wensen en maatstaven. Dat betekent dat je feitelijk aan de buitenkant kan zien wie de bewoner is.

Over Ons

Wij zijn Tiny House Drechtsteden e.o.

Een platform die de belangen behartigt voor toekomstige Tiny House bewoners in de Drechtsteden. Wellicht dat u onze naam al eens voor bij hebt zien komen, vanuit een krantenartikel of elders.

Tiny House Drechtsteden e.o. is aangesloten bij Tiny House Nederland.

Een organisatie die zich landelijk inzet om geïnteresseerde Tiny House bewoners te informeren, overheden handvatten te bieden, en ruimte te creëren voor deze Tiny House beweging. Daarnaast hebben we een goede samenwerking met ‘stichting sociale moestuin Papendrecht’.

Stichting Tiny House Drechtsteden en omstreken.

Van klein platform zijn we inmiddels uitgegroeid tot een stichting met een nog steeds groeiende achterban.
Samen met ons 5 koppige vrijwillige bestuur zetten wij ons met veel plezier in om binnen de Drechtsteden en Molenlanden draagvlak te creëren voor Tiny House wonen.
Door het gesprek aan te gaan met gemeenten en alle andere betrokken zoeken we de samenwerking op en proberen we zo toekomstige Tiny House locaties samen te ontwikkelen.

Een Tiny House en natuur gaan hand in hand. Doordat Tiny House bewoners graag in een natuurlijke omgeving willen wonen slaan we 2 vliegen in 1 klap. Een woonvoorziening voor de bewoners en tegelijk natuur, wat de biodiversiteit in stand houdt en een klimaat verbeterende werking heeft.

We maken daarbij verschil tussen klein wonen en Tiny Houses.

Klein wonen is het afwijken van de bouw van standaard eengezinswoningen, door de bouw van kleine (1 persoons) woningen die zorgen voor een betere doorstroming in de woningmarkt. Als voorbeeld; Starters die mogelijkheden geboden krijgen, maar die uiteindelijk zullen doorstromen naar grotere woningen wanneer daar (financiële) mogelijkheden voor zijn, of wanneer de gezinssamenstelling wijzigt.

Voor een (zelfvoorzienend) Tiny House kiezen mensen echter bewust. Niet omdat ze geen andere woning kunnen vinden, maar omdat ze gemotiveerd zijn om anders te wonen dan standaard en zelf hun woonomgeving vorm willen geven: duurzaam en schuldenvrij, met meer verbinding met de natuur en anderen die dezelfde waarden delen.”

Wij als platform Tiny House Drechtsteden e.o. willen graag deze behoefte gaan realiseren voor mensen in de Drechtsteden.

Tiny House Drechtsteden is sinds 17 oktober 2019 een volwaardige stichting met donateurs en sponsoring van bedrijven.

In de Drechtsteden en ook daarbuiten is gebleken dat er vanuit de bewoners een sterke behoefte is om te gaan wonen in een Tiny House, en het hierbij passende duurzame leven. Een woning kiezen die is afgestemd op eigen behoeftes en voorkeuren, leven in een natuurlijke omgeving. Geld overhouden voor zaken die echt belangrijk zijn.

Een Tiny House en natuur gaan hand in hand. Doordat Tiny House bewoners graag in een natuurlijke omgeving willen wonen slaan we 2 vliegen in 1 klap. Een woonvoorziening voor de bewoners en tegelijk natuur, wat de biodiversiteit in stand houdt en een klimaat verbeterende werking heeft.

We maken daarbij verschil tussen klein wonen en Tiny Houses.

Klein wonen is het afwijken van de bouw van standaard eengezinswoningen, door de bouw van kleine (1 persoons) woningen die zorgen voor een betere doorstroming in de woningmarkt. Als voorbeeld; Starters die mogelijkheden geboden krijgen, maar die uiteindelijk zullen doorstromen naar grotere woningen wanneer daar (financiële) mogelijkheden voor zijn, of wanneer de gezinssamenstelling wijzigt.

Voor een (zelfvoorzienend) Tiny House kiezen mensen echter bewust. Niet omdat ze geen andere woning kunnen vinden, maar omdat ze gemotiveerd zijn om anders te wonen dan standaard en zelf hun woonomgeving vorm willen geven: duurzaam en schuldenvrij, met meer verbinding met de natuur en anderen die dezelfde waarden delen.”

Wij als platform Tiny House Drechtsteden e.o. willen graag deze behoefte gaan realiseren voor mensen in de Drechtsteden.

Tiny House Drechtsteden is sinds 17 oktober 2019 een volwaardige stichting met donateurs en sponsoring van bedrijven.

Een Tiny House is naar ons inziens een ideale basis voor het leiden van een bewuster, duurzamer leven met een kleine ecologische voetafdruk.
Door te leven op een kleiner woonoppervlak wordt je uitgedaagd na te denken over wat je echt nodig hebt.

Zelfvoorzienend wonen betekent voor ons zuinig omgaan met hulpbronnen zoals water, energie, maar ook je leefomgeving in het algemeen en deze niet te verarmen maar te verrijken.

Wonen in een TinyHouse zal niet voor iedereen weggelegd zijn of door iedereen verkozen worden, maar het kan mensen inspireren en aanzetten tot nadenken over een duurzamere leefstijl dan nu het geval is. Zoveel mensen zoveel wensen.

Het is een middel om het leven te creëren dat draait om wat voor jou werkelijk belangrijk is.

Tiny House wonen VS Flexwonen in onze stichting:

We maken binnen onze stichting verschil tussen flexwonen en Tiny House wonen.
Daar waar men bij klein wonen vooral gericht is op doorstroming (b.v. starters die mogelijkheden geboden krijgen, maar die zeker zullen doorstromen naar grotere woningen wanneer daar mogelijkheden voor zijn, of wanneer de gezinssamenstelling wijzigt), kiest een specifieke groep mensen bewust voor Tiny House wonen. Niet omdat ze geen andere woning kunnen vinden, maar omdat ze gemotiveerd zijn om anders te wonen dan standaard en zelf hun woonomgeving vorm willen geven: duurzaam en schuldenvrij, met meer verbinding met de natuur en eventueel anderen die dezelfde waarden delen.” Wij vertegenwoordigen deze laatste groep als Tiny House Drechtsteden en omstreken ’.


Uiteraard zien wij ook zeker het belang in van flexwonen en wij zullen het niet nalaten ook voor deze doelgroep te lobbyen, daar waar wij kansen zien.
Stichting Tiny House Drechtsteden e.o. zal geen leider zijn in het ontwikkelen van dit soort projecten, daar waar we deze taak wel voor Tiny House wonen voor ons zien weggelegd.

Een Tiny House en natuur gaan hand in hand. Doordat Tiny House bewoners graag in een natuurlijke omgeving willen wonen slaan we 2 vliegen in 1 klap. Een woonvoorziening voor de bewoners en tegelijk natuur, wat de biodiversiteit in stand houdt en een klimaat verbeterende werking heeft.

We maken daarbij verschil tussen klein wonen en Tiny Houses.

Klein wonen is het afwijken van de bouw van standaard eengezinswoningen, door de bouw van kleine (1 persoons) woningen die zorgen voor een betere doorstroming in de woningmarkt. Als voorbeeld; Starters die mogelijkheden geboden krijgen, maar die uiteindelijk zullen doorstromen naar grotere woningen wanneer daar (financiële) mogelijkheden voor zijn, of wanneer de gezinssamenstelling wijzigt.

Voor een (zelfvoorzienend) Tiny House kiezen mensen echter bewust. Niet omdat ze geen andere woning kunnen vinden, maar omdat ze gemotiveerd zijn om anders te wonen dan standaard en zelf hun woonomgeving vorm willen geven: duurzaam en schuldenvrij, met meer verbinding met de natuur en anderen die dezelfde waarden delen.”

Wij als platform Tiny House Drechtsteden e.o. willen graag deze behoefte gaan realiseren voor mensen in de Drechtsteden.

Tiny House Drechtsteden is sinds 17 oktober 2019 een volwaardige stichting met donateurs en sponsoring van bedrijven.

Vanuit het Wijkplatform is destijds een werkgroep ontstaan:

“Sociale Moestuin Papendrecht”.

De werkgroep is onlangs omgezet in de “Stichting Sociale Moestuin Papendrecht”.

Het doel van deze Stichting is het opzetten en adviseren van sociale moestuinen. Dit doet weliswaar vermoeden dat het alleen om moestuinen gaat, maar het kunnen natuurlijk ook kruiden- of bloementuinen zijn, of een combinatie hiervan.

Dit doet de Stichting in overleg met buurtbewoners die een perceel op het oog hebben nabij hun woningen en hier ideeën over hebben. Dit kunnen ook gemeentetuinen zijn. De Stichting gaat in overleg met de gemeente Papendrecht en maakt in overleg met de bewoners een plan voor het aanleggen van een tuin en helpt hen hierbij.

Ook heeft de Stichting zelf projecten lopen. Deze projecten dienen een gemeenschappelijk doel. Zoals een groot schooltuinproject of een perceel voor verse groenten die bestemd zijn voor de Voedselbank.

De werkgroep bestaat nu uit 31 medewerkers met verschillende achtergronden. De één is specialist op volkstuin-gebied, de ander weet veel van zaden en stekken, medewerkers vanuit het onderwijs, enz.

We hebben al 3 schooltuinen opgezet, de tuin die wij nu samen met de Natuur en Vogelwacht Alblasserwaard, aan het opzetten zijn is op een deel van het schoolplein van de MBO. De Lage Waard aan de BK.weg. Hier komt een educatieve tuin voor leerlingen en buurt bewoners. Een soort heem tuin met verschillende indelingen; planten, bomen, een poel etc. Een heel nieuw soort project.

Reeds hebben wij ook een Voedselbos opgezet in park Noordhoekse Wiel,
De officiële opening van Voedselbos Papendrecht “De Koningsspil” vond plaats op zaterdag 23 juni. We verwachten voorjaar 2019 de eerste vruchten er van te kunnen plukken; fruit, noten en bessen.

Ons nieuwste project dat wij aan het opzetten zijn; “Tiny House Drechtsteden e.o.” een woon project, ook in het groen, met tuin en boomgaard. Groots wonen in het klein, duurzaam en zelfvoorzienend. Vandaar dat dit heel goed past in onze doelstellingen. Tzt. zal dit platvorm in een zelfstandige stichting of coöperatie worden omgezet.

Sponsors

Avoned
Dutch-Tiny-Houses
Kleine Klussers
Kleine Klussers

KLIK OP DE SPONSOR VOOR INFORMATIE

Geïnteresseerde of Donateur

Geïnteresseerde

Wij kunnen u toevoegen aan onze geïnteresseerden lijst. We sturen u dan ongeveer eens per maand een nieuwsbrief. Zo houden we iedereen op de hoogte die geïnteresseerd is in de ontwikkelingen van Tiny House Drechtsteden e.o.

U kunt ook donateur worden.

Voor meer informatie over donateurschap klikt u op

“lees verder over donateurschap” 

Als u donateur bent komt u op een aparte lijst. Deze lijst gebruiken we als er ook daadwerkelijk een project kan gaan starten. Het donateurschap geeft extra informatie als een project eenmaal gaat starten. Alleen donateurs zullen dan benaderd worden.
Er is geen sprake van verdeling van TH plaatsen en ook hanteren wij geen wachtlijst met rangen of plaatsen. Uiteraard kunnen er geen rechten ontleend worden aan een plek.

Wel maakt de eenmalige bijdrage van 10 euro dat wij activiteiten kunnen blijven doen, zoals het organiseren van bijeenkomsten e.d. Onze donateurslijst groeit gestaag en wij gaan u zeker op de hoogte houden van onze vorderingen, maar het is, zoals u uiteraard zult begrijpen niet zo dat we voor iedereen een plaatsje hebben, hoe mooi onze plannen ook.

Wanneer u donateur wil worden, kunt u het bedrag overmaken naar ons rekeningnummer onder vermelding van uw e-mail adres, wanneer u dit heeft gedaan stuur ons dan een e-mail met de vermelding van uw betaling.
Let op het @ teken moet vervangen worden door (a).
Zou u eerst meer informatie willen, vul dan ons contactformulier in met uw vraag.

Betaalgegevens:

T.n.v.: TinyHouseDrechtsteden en omstreken

Vermelding: E-mail adres (Let op het @ teken moet vervangen worden door (a).

IBAN: NL73INGB0007067290

Sponsoring

Sponsoring Tiny House Drechtsteden e.o.

Uiteraard hebben wij, zoals iedere stichting, budget nodig om onze activiteiten uit te kunnen voeren. Wij ontvangen geen overheid of gemeentelijke subsidies en zijn volledig afhankelijk van onze donateurs en giften om activiteiten als informatie middagen, lidmaatschap Tiny House Nederland, het drukken van visitekaartjes etc. te kunnen realiseren.

Vindt u ons duurzame gedachtengoed de moeite waard en zou u willen bijdragen aan ons doel, het realiseren van Tiny House projecten in de Drechtsteden en omstreken?!

Dan willen we u hiervoor in ruil het volgende aanbieden;

Vermelding van bedrijfsnaam en adresgegevens met het logo van uw bedrijf op de onze site onder het kopje “donateurs van Tiny House Drechtsteden”.
Het bijbehorende sponsorbedrag hiervoor is €50,00 per jaar.

Voor een sponsorbedrag €70 per jaar kan men ook éénmalig in een facebookpost als sponsorbedrijf benoemd worden, naast de vermelding zoals hierboven genoemd op de site.

Uiteraard zijn grotere bedragen altijd welkom!

 

U kunt ons sponsoren door een sponsorbedrag over te maken naar;

NL73INGB0007067290

Onder vermelding van bedrijfssponsoring THD en de naam van uw bedrijf.

Uiteraard kunt u ons ook een mail sturen, ter bevestiging. We kunnen een factuur verzorgen indien gewenst.

Bent u geen bedrijf maar een particulier?! Dan is er uiteraard ook de mogelijkheid om ons te sponsoren. Dit doet u door donateur te worden van Tiny House Drechtsteden.
Dit bent u al vanaf €10,00 per jaar!

Voor donateurs houden wij een aparte mailing lijst aan, waarin we u niet alleen op de hoogte houden van het algemene nieuws van Tiny House Drechtsteden, maar waarin we ook extra informatie delen als specifieke locaties en die mogelijkheden hierbij. Daarnaast houden we de donateurslijst aan wanneer we uiteindelijk met projecten kunnen starten! Uiteraard is dit geen garantie op een mooie toekomstige Tiny House plek in de Drechtsteden en omstreken, maar het helpt wel!

Mocht u donateur willen worden, dan kunt u een mail sturen naar tinyhousedrechtsteden@gmail.com met de vermelding van uw mobiele nummer. Wij kunnen u dan een betaalverzoek sturen.

Uiteraard mag u het bedrag van €10 (of meer!) ook zo overmaken naar ons rekeningnummer zoals hierboven vermeldt. Gebruikt u dan de vermelding van THD Dona en uw naam/email adres, zodat we u kunnen toevoegen aan de donateurs lijst.

Aanmelden

Inmiddels hebben wij een prachtige achterban opgebouwd.

Wil je je ook aanmelden als geïnteresseerde en op de hoogte blijven van onze ontwikkelingen meld je dan aan via ons contactformulier.
We kunnen je dan toevoegen aan onze geïnteresseerde lijst, en zo ontvang je ongeveer eens per maand onze nieuwsbrief met alle ontwikkelingen.

Wil je THD e.o. steunen in haar werkzaamheden en op de donateurslijst komen voor meer informatie over projecten en ontwikkelingen lees dan verder over ons donateurschap.

Contact Formulier

FAQ

Wat doet Tiny House Drechtsteden?

Wij zoeken de samenwerking tussen gemeenten en grondeigenaren om samen toekomstige tiny house locaties te ontwikkelen.

 

Kan ik me inschrijven bij Tiny House Drechtsteden?

Op de website vindt je het knopje “aanmelden’. Daar kunt u zich aanmelden als geïnteresseerde. U ontvangt dan meer informatie van ons voor de evt. mogelijkheden van inschrijven.

 

Wat kost een tiny house?

Dat hangt af van je wensen en je budget. Gemiddeld moet je denken aan € 60.000. Maar het is sterk afhankelijk van het materiaal, de grootte, off-grid installaties, wensen en de luxe die je dan wilt hebben.

 

Hoe kan ik het financieren?

Helaas is er nog geen mogelijkheid voor een hypotheek. Bank verstrekken geen hypotheken voor roerende goederen. Voor de financiering moet je dan meer denken aan een persoonlijke lening, spaargeld, crowd-funding, overwaarde van een koophuis en met zelfbouw kun je veel kosten besparen.
Wel zijn er ontwikkelingen rondom hypotheken, kijk eens op de website van www.tinyhousenederland.nl hier staat duidelijk omschreven wat de evt. mogelijkheden zijn.

 

Heeft Tiny House Drechtsteden kavels of standplaatsen beschikbaar?

Nee. Dat hebben we nu nog niet. Maar we maken ons wel sterk voor locaties zodat hier tiny house projecten gerealiseerd kunnen worden we werken dan ook hard aan een aantal projecten. Als donateur ontvang je als eerste informatie over eventuele projecten en toekomstige concrete locaties.

 

Kan ik me alvast inschrijven voor een tiny house plaats?

Nee. Nu nog niet. Maar als je donateur bent, wordt je als eerste benaderd wanneer er projecten gaan starten. We kunnen echter geen garanties geven en hanteren geen wacht of ranglijst. Kijk voor meer informatie bij : Steun ons.

 

Hoe kan ik donateur worden van Tiny House Drechtsteden?

Bij: Steun ons vindt je hier alle informatie over.

 

Is Tiny house wonen iets voor mij?

Dat kunnen we echt niet voor u bepalen omdat het helemaal afhangt van uw persoonlijke situatie. Wel hebben we gemerkt dat iedereen een aantal fases doorloopt. Binnenkort vinden jullie meer info over de fases op onze website.

 

Waar vind ik technische informatie over tiny houses?

Er zijn gelukkig al veel sites met uitgebreide informatie. Kijk bijvoorbeeld onder

Tiny House Nederland

Marjolein in het Klein

Tiny Findy

 

Moet ik een vergunning hebben om een tiny house te bouwen en te plaatsen?

Voor het bouwen alleen niet. Maar wel in combinatie met je toekomstige plaats. Per locatie moet er een vergunning aangevraagd worden. Hier is nog geen wetgeving voor. Hierdoor is de invulling per gemeente verschillend. Wij als Tiny House Drechtsteden adviseren daarom gemeente en grondeigenaren over de wettelijke mogelijkheden die er nu zijn.